Neplaťte víc, než musíte

Změny v účetnictví 2014

31.01.2014 14:05

Novelizace vyhlášky č.500/2002 Sb.

V reakci za změny dané účinností nového Občanského zákoníku byla novelizovaná vyhláška č.500/2002 Sb. Postupy účtování pro podnikatele, a to s účinností od 1.1.2014. Vyšla ve Sbírce až úplně na konci roku 2013.

Změny se týkají následujících oblastí:

·         Reakce na změnu terminologie v soukromém právu, např. nahrazení pojmu dividenda pojmem podíl na zisku, společnost a družstvo za pojem obchodní korporace, podnik za obchodní závod apod.

·         Doplnění definice pozemku tím, že je potřeba vyloučit z pojmu „pozemek“ stavby, které se stávají součástí pozemku (s účinností od 1.1.2014 zejména ty, které mají stejného vlastníka jako pozemek). Položka „pozemek“ tak neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „Stavby“, „Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „Jiný dlouhodobý hmotný majetek“. Bez ohledu na změny v soukromém právu se tedy účetně odpisují pouze stavby, i když jsou soukromoprávně součástí pozemku.

·         Podle zákona o korporacích již nebude tvorba rezervního fondu povinná. Na to účetní vyhláška reaguje tak, že pojem „Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku nahrazuje pojmem „Fondy ze zisku“.

·         Oproti původním úvahám se právo stavby může vykázat jako samostatná položka dlouhodobého hmotného majetku vykazovaná v položce „Stavby“ v případě, že není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby. Pokud má účetní jednotka záměr právo stavby realizovat, pak se stává součástí ocenění stavby, která je dlouhodobým hmotným majetkem (vykazovaným v položce „Stavby“), nebo součástí ocenění stavby, která je vykazována v rámci položky „Zásoby“. 

·         Změna definice technického zhodnocení v tom smyslu, že výdaje na zásahy do majetku se vykazují (při splnění dalších podmínek) jako technické zhodnocení majetku v případě, kdy dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku či samostatné movité věci.  U staveb se vykazují jako technické zhodnocení, pokud dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby.

 

Vyhledávání

Kontakt

Zacheus s.r.o. Komenského 1328
Šestajovice
250 92
tel: 603 895 747, 734 600 334