Neplaťte víc, než musíte

uplatňování DPH u dodání a nájmu nemovitostí 2014

31.01.2014 14:02

Nejvýznamnější změna v zákoně o DPH, v § 56. Je k ní nejvíce sporných výkladů. Jde o zásadní změnu v rozsahu osvobození oproti roku 2013. Dříve byly osvobozené od DPH převody pozemků všech, vyjma stavebních, tj. těch, na které bylo vydáno stavební povolení, ale ještě na nich nestojí stavba. Nově je převod všech pozemků neosvobozený, vyjma pozemků, které jsou uvedeny v §56, odst.2. Aby byl převod pozemku od DPH osvobozený, musí převáděný pozemek splňovat dvě kritéria:

1)      na pozemku není stavba spojena se zemí pevným základem ani inženýrská síť

2)      na pozemku nelze stavebně právně provést stavbu (není vydáno stavební povolení nebo ohlášení)

Spornost tohoto ustanovení spočívá především v tom, že není v zákoně nikde vymezen pojem „pozemek“.

Dodání ostatních nemovitých věcí je osvobozeno od DPH po 5 letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato užívání stavby.

Pro větší právní jistotu poplatníků vydalo GFŘ informaci k uplatňování DPH v této oblasti po 1.1.2014, ve které stanoví, že za pozemek bude považovat parcelu, tj. část zemského povrchu, kterému bylo přiděleno číslo parcelní. Celou informaci si můžete přečíst zde.

Vyhledávání

Kontakt

Zacheus s.r.o. Komenského 1328
Šestajovice
250 92
tel: 603 895 747, 734 600 334