Neplaťte víc, než musíte

Švarcsystém – účetní a daňové dopady

30.03.2012 16:57

 

Pojem „švarcsystém“ je svázán s dopady na pojistné na sociální zabezpečení, a to zejména na straně zaměstnavatele. Od roku 2012 jsou diskutovány i pokuty podle zákona o zaměstnanosti na obou stranách. Z hlediska společnosti - odběratele však mohou být významné rovněž daňové dopady překlasifikace subdodavatelů na zaměstnance.

Překlasifikace obchodního vztahu k dodavatelům na pracovněprávní přináší celou řadu dopadů na společnost – odběratele, po přehodnocení zaměstnavatele.  Výchozí situace je tato:

Společnost je v roli odběratele a vztah k dodavateli se řídí obchodním zákoníkem, zobrazí se služby přijaté od tohoto dodavatele se zobrazí  v účetnictví a daních společnosti následovně:

1a)   Náklad na nakoupené služby od třetích osob je daňově uznatelným nákladem.

1b)   Společnost má nárok na odpočet DPH z přijaté faktury podle běžných pravidel § 72 a násl. zákona o DPH. Tedy jsou-li její výstupy pouze zdanitelná plnění, pak má plný nárok na odpočet DPH.

Tím její povinnosti zpravidla končí.

Situace po překlasifikaci společnosti – odběratele na zaměstnavatele po provedené kontrole ze strany státního aparátu (finanční úřad, inspektorát práce apod.) způsobí v účetnictví a daních společnosti  následující:

2a)   Náklady na odměnu pracovníka jsou daňově uznatelným nákladem. Je však třeba si uvědomit, že  mělo dojít ke sražení příspěvku na zákonné pojistné a zálohy na daň z příjmů fyzických osob.

2b)   Společnosti je zpochybněn nárok na odpočet DPH z přijaté faktury, neboť závislá práce není předmětem DPH.

2c)   Společnost dluží státu zálohy na daň z příjmů fyzických osob odvedenou za pracovníka.

2d)   Společnost dluží státu odvody na zákonné pojistné za pracovníka, ale i za sebe jako za zaměstnavatele.

Vyhledávání

Kontakt

Zacheus s.r.o. Komenského 1328
Šestajovice
250 92
tel: 603 895 747, 734 600 334