Neplaťte víc, než musíte

Rekapitulace změn v daních z příjmů od 2012

30.12.2011 16:35
  • Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně na, celkem na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje měsíčně o 675 Kč, celkem na 60 300 Kč ročně.
  • Sleva na poplatníka – zvyšuje se oproti roku 2011 na původní úroveň, a to o 100 Kč měsíčně, celkem 24 840 Kč ročně.
  • Příspěvek na bydlení vojáků – jeho osvobození se zrušuje.
  • Daňově účinný odpis pohledávek – nad rámec zákona o rezervách
  • Daňová účinnost odměn členů statutárních orgánů, oproti dosavadnímu stavu, kdy byly odměny daňově neuznatelné.
  • Úroky na účtech stavebního spoření již nejsou daňově uznatelné.
  • Zaměstnavatelé budou povinni krátit zaměstnanci stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě (tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Podnikatelé jsou však nadále oprávnění uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu. Nižší krácení ovšem bude považováno za zdanitelný příjem zaměstnance.

Vyhledávání

Kontakt

Zacheus s.r.o. Komenského 1328
Šestajovice
250 92
tel: 603 895 747, 734 600 334