Neplaťte víc, než musíte

Přehled pro sociálku

26.03.2012 14:49

 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROZ 2011 PRO SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

Přesně 1 001 764 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) evidovala ČSSZ k 31. 12. 2011. Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

TERMÍNY:

Nejpozději do středy 2. května 2012 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2012 u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna 2012.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do úterý 31. července 2012.

Elektronický tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm). Elektronický tiskopis je k dispozici ve dvou formátech, a to pdf a zfo. Výpočet pojistného je u obou formátů zajištěn automaticky, tiskopis lze jednoduše vyplnit v počítači. Tiskopis automaticky vypočítá i měsíční výši zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rok 2012. Po podání přehledu se totiž mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění.

 

ČSSZ upozorňuje na nejčastější nedostatky:

v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 je potřeba:

  •  správně rozdělit daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z vedlejší a hlavní SVČ,
  • oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned a ne až při podání přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí udělení pokuty a u OSVČ vykonávajících hlavní SVČ i dopočtení penále.
  • Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ, nikoliv den odeslání příkazu k úhradě, u plateb převzatých v pokladně je to den převzetí hotovosti. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %.

 

Podrobné pokyny pomáhají OSVČ s vyplněním tiskopisu „kolonka po kolonce“. Ty rovněž obsahují základní informace o platné právní úpravě a součástí jsou formuláře, kterými se dokládají některé skutečnosti. Detailní informace viz: https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/.

Vyhledávání

Kontakt

Zacheus s.r.o. Komenského 1328
Šestajovice
250 92
tel: 603 895 747, 734 600 334