Neplaťte víc, než musíte

Krácení kapesného při zahraničních pracovních cestách

14.02.2012 19:28

 

Počínaje 1. lednem 2012 bylo novelou zákoníku práce zavedeno povinné krácení sazeb stravného v případě, kdy zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně poskytne jídlo v průběhu pracovní cesty.

Krácení stravného se týká tuzemských i zahraničních pracovních cest. Povinné krácení stravného má vliv na výpočet výše kapesného u zahraničních pracovních cest. Zaměstnavatel může zaměstnanci na zahraniční pracovní cestě poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného. Vzniká zde nejasnost, zda se v případě zajištění bezplatného jídla během pracovní cesty pro výpočet 40 % použije krácené či nekrácené stravné. Tedy zda má zaměstnavatel krátit pouze stravné a nemusí adekvátně krátit kapesné, nebo zda zároveň s krácením stravného musí krátit i kapesné. Návaznou nejasností je stanovení nadlimitního kapesného v soukromé sféře. Důvodem, proč se otázka řeší, je nejenom výše vyplacených cestovních náhrad, ale i to, že rozdíl mezi zákonným a skutečně vyplaceným kapesným podléhá zdanění a odvodu pojistného.

Názor Generálního finančního ředitelství k dané problematice by měl být znám v březnu 2012.

Vyhledávání

Kontakt

Zacheus s.r.o. Komenského 1328
Šestajovice
250 92
tel: 603 895 747, 734 600 334